מפתח שמות ומושגים אביגד נחמן 90 אביתר הכוהן 9 אברהם 73 אדום 44 אדר צבי 51 אופנהייטר בנימין 47 אורדיל 60 אוריגנס 136 אוריהו 118 , 99 אחאב 62 אחד העם 107 אחיקם בן שפן 99 איוב , ספר 92 איכה , ספר 133 , 127 אימר הכוהן 4 אירוניה 32 , 31 אליהו 80 , 64 אלישמע הסופר 101 אלישע בן אבויה 93 , 91 אלישע הנביא 64 אנומא אליש 38 אסא , מלך 107 אפרים , שבט 147 , 129 אקסטזה 64 , 51 אשור , ממלכה 122 אשורבניפל 122 אתרחיסיס 92 Q בובר מרטין 48 , 45 , 10 כייס 56 בולות 90 בית המקדש 126 , 100 , 29 בית לחם 131 , 130 , 129 במות 35 בן עזאי 80 ברוך בן נריה , 90-88 , 80 , 79 100 101 , 100 ברונו גזרתו 106 ברית חדשה 128 , 127 גבעון 49 גדליהו בן אחיקם 89 גדעון 21 גורדון ליב יהודה ( יל"ג ) 108 גיימס ויליאם 63 גמול 140 , 126 , דברים , ספר 47 , 35 ם דונש בן לברט 70 דימוי 77 , 70  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית