הנביא והממסד ! נניא והממסד ט ? 19-u it cM-7 , לו ; 12-9 , לח , ן28- היחידה שלפניכם עוסקת ביחסים שבין ירמיהו לבין הממסד . הממסד הוא כל אותם מוסדות רשמיים , חוקיים ובעלי כוח והשפעה במדינה , הקובעים דפוסי חיים והתנהגות לתושבי המדינה , הממסד שירמיהו התעמת איתו לא היה גוף אחד וקבוע , אלא הוא פשט ולבש צורה כמה פעמים במהלך חייו של ירמיהו ,  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית