שקר ואמת עזקר ואמת בנבואה 1 D trp כז , כרו נבוכדנאצר מלך בבל עסוק בדיכוי מרידה פנימית בממלכתו . מצב זה מעורר אצל עמי האזור תחושה שבבל נחלשת והולכת , וזוהי הזדמנות למרוד בה ולהשתחרר מעולה . על הרקע הזה מכנס צדקיהו מלך יהודה את נציגי האזור ( אדום , מואב , עמון , צור וצידון ) בירושלים , ועליהם לקבל החלטה מדינית . " לכבוד" כינוס הנציגים מצווה האל על ירמיהו לעשות מוסרות ומוטות , לשים אותם על צווארו ולהשמיע את דבריו . ירמיהו מתווכח עם סכיכתו ; , מדבריו של ירמיהו בפרק כז עולים הדי הוויכוח שלו עם סביבתו . א . על מה מתנהל הוויכוח ? ב . מהי העמדה שירמיהו מציג ? בפסוקים 8-4 ירמיהו מסביר את התפיסה שמאחורי עמדתו . הסבירו אותה . | הוויכוח של ירמיהו עם "הנביאים" חוזר ומוזכר שלוש פעמים ( כז . ( 16 , 14 , 9 , א . מהי עמדת הנביאים כפי שמציג אותה ירמיהו ? ב . למה הוויכוח עם הנביאים מוזכר כמה פעמים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית