פולחן ומוסר פולח ן ו מ ו סירמיהו נושא נאום תוכחה קשה ביותר , שעניינו פולחן ומוסר בעבודת האלוהים . הוא יוצא נגד התנהגות העם במקדש ונגד אמונות , דעות ועמדות שהעם מחזיק בהן . בפרק ז פסוקים 28-1 מופיע נאומו של ירמיהו בצורה מפורטת . אין בפרק תגובה של העם ( וסביר להניח שהעם הגיב על הדברים הקשים ששמע . ( לעומת זאת , בפרק כו ( שכותרתו דומה לכותרת של פרק ז ) מופיעה תמצית הנאום של ירמיהו באותו מעמד , ומיד אחר כך - תגובת העם . בנאומו של ירמיהו בולטת ההשוואה בין גורל המקדש בשילה לגורל המקדש בירושלים "ועשיתי לבית ... כאשר עשיתי לשלו " . ( ז . ( 14 , הדברים האלה עוררו מיד את תגובת העם , והכתוב מספר את מה שאירע לנביא בעקבות הדברים ... " : ניתפשו אתו הכהנים והנביאים וכל העם לאטו - מות תמות " . ( כו . ( 8 , האם עד כדי כך היו נוראים הדברים ? מה גרם לשומעים להגיב תגובה קיצונית כל כך ? מה העלה את חמתם עד כדי כך שרצו להמית אותו ? עמדת האלוהים - כעיני העם ובעיני ירמיהו אלוהים מצווה על ירמיהו לבוא אל המקדש ולומר לעם דברי ביקורת חריפים על התנהגותו . מתוך דברי ירמיהו ומתוך תיאורו את התנהגות העם ( ז ( 11-4 , נח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית