© כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . 566 חלקי הדיבור : שם עצם, שם תואר, פועל ( שם פועל ) , תואר הפועל, מילת יחס, מילת קישור תחביר דרכי ההבעה במשפט : משפט חיווי, משפט ציווי, משפט שאלה סוגי המשפטים : משפט פשוט, משפט מורכב, משפט איחוי ( מאוחה / מחובר ) סוגי הנשואים : נשוא פועלי, נשוא שמני, נשוא קיומי ( דמוי פועל : יש, אין ) התפקידים התחביריים במשפט : נושא, נשוא, אוגד, מושא, תיאור, לוואי, תמורה סוגי התיאורים ופסוקיות התיאור : מקום, זמן, סיבה, תכלית, אופן ( מצב ) , תנאי, ויתור החלקים הבלתי תלויים במשפט : הסגר, פנייה, קריאה מבני משפט מיוחדים : נושא סתמי, נשוא מורחב, חלק ייחוד, חלק כולל קשרים לוגיים : ריבוי והוספה, צמצום, השוואה, ברירה, הדגמה, זמן, סיבה ותוצאה, תכלית, ניגוד, ויתור, תנאי תורת הצורות בנייני הפועל : קל - פָּעַל ( פעל ) , נִפְעַל ( נפעל ) , הִפְעִיל ( הפעיל ) , הֻפְעַל ( הופעל ) , פִּעֵל ( פיעל ) , פֻּעַל ( פועל ) , הִתְפַּעֵל ( התפעל ) גזרות הפועל והשם : גזרת השלמים, גזרת המרובעים גזרות החסרים ( העלולים ) : חסרי פ"נ ( חפ"ן ) , חסרי פי"צ ( חפי"...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816