© כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . 564 339 מבנה מודאלי מ 48 סביל ס 240 סוגי המשפטים 47 מוספיות 453 סוגי פסקות 255 מושאים 457 סוגי טקסטים 256 מושא ישיר 453 , 480 סיומות 256 מושא עקיף 505 סיכום 219 מילות היחס 516 סקירה ממזגת 224 מילות היחס - הצרכה 306 , 352 מילות קישור 47 עבר ע 80 ע״ג 185 מילים לועזיות 13 עיצור 35 מספר מעורב 13 עיצור אטום 35 מספר סודר 13 עיצור קולי 35 מספר סתמי 13 , 76 עיצורים גרוניים 466 מסקנה 541 עמדה 14 מפיק 117 ע״ע ( גזרת הכפולים ) 71 מרובעים ( גזרה ) 47 עתיד 255 משלימי פועל 265 משלימי שם 78 פ״ג פ 47 פועל 48 משמעויות הבניינים 56 פוּעל ( בניין ) 305 משפט מאוחה ( מחובר ) / איחוי 55 פיעל ( בניין ) 289 משפט ייחוד 325 פירמידת התחביר 321 משפט מורכב 271 פנייה 240 משפט פועלי 322 פסוקית 240 משפט פשוט 322 , 331 פסוקיות לוואי 295 משפט פשוט בעל חלקים כוללים 322 , 331 פסוקיות מושא 281 משפט שמני 339 פסוקית מצומצמת 286 משפטי ״יש ואין״ 322 , 332 פסוקיות נושא 261 משפטי שאלה 322 , 332 פסוקיות נשוא 178 משקל 322 , 329 פסוקיות תיאור 185 נוטריקון ...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816