ז הבנת הנקרא והבעה בכתב | ד"ר אורלי קיים 519 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות מאמר בעיתון עם שם מחבר שם משפחה, אות ראשונה של שם פרטי עם גרש ( שנת פרסום, יום וחודש ) . ״שם המאמר״ ( במירכאות ) . שם העיתון ( מודגש ) , מספרי עמודים . לדוגמה : אילוז, א׳ ( 2019 , 25 בינואר ) . ״במותם ציוו לנו את המוות״ . מוסף הארץ , 44 - 48 . מאמר בעיתון ללא ציון שם מחבר שם המאמר . ( שנת פרסום, יום וחודש ) . שם העיתון ( מודגש ) , מס' עמוד . לדוגמה ( מומצאת ) : לחופש נולדו ( 2020 , 28 באפריל ) . ידיעות היום , 7 . מאמר מתוך האינטרנט רישום רגיל ( כולל תאריך מדויק ) ולאחריו הכתובת המדויקת של האתר . לדוגמה : מורגנשטרן, ד׳ ( 2015 , 24 ביולי ) . ״אופניים חשמליים : אסון תחבורתי או פתרון אורבני ? ״, כלכליסט . https : / / www . calcalist . co . il / local / articles / 0,7340,L - 3665167,00 . html רשימה ביבליוגרפית לדוגמה : אבוגוס, ש׳ ואשכנזי, מ׳ ( ליקטו וערכו ) ( 2020 ) . לומדים מרחוק מרגישים קרוב : חוברת בנושא למידה מרחוק . המכללה האקדמית בווינגייט ...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816