ז הבנת הנקרא והבעה בכתב | ד"ר אורלי קיים 481 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות תרגול השוואה לפניכם טקסט המשווה בין ספורט ההמונים ביוון העתיקה לבין ספורט ההמונים ברומי העתיקה תוך התייחסות גם למאפייני ספורט הה מונים בעת ה מודרנית . קראו את הטקסט בעיון, וסדרו את המידע בטבלת השוואה, ולאחר מכן כתבו פסקה לכידה ומקושרת המסכמת את נתוני הטבלה . ספורט המונים ביוון העתיקה וברומי העתיקה מאת : ד״ר חיים קאופמן ביוון העתיקה ספורט ההמונים התבטא בעיקר בצפייה במשחקים הפאן-הלניים ( באולימפיה, דלפי, נימאה ואסטמוס ) , שהיו מקומות מקודשים לאלים . בזמן שהספורט המודרני עצמו מכיל תופעות בעלות אופי פולחני-דתי כלפי הקבוצה המהווה את מושא ההערצה, הספורט ביוון היה אמצעי לפולחן דתי והתקיים כחלק מריטואל דתי המכוון לאלים ( ולא לספורטאים הגם שהמנצחים היו נערצים לא אחת כאלים ) . הצופה היווני חש תחושה של זהות קולקטיבית יוונית במשחקים, שהיו מיועדים רק לאזרחים יוונים, אך מכיוון שהתחרויות היו אישיות בלבד, היה חסר הממד של ההזדהות עם קבוצה או עם המדינה, המאפי...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816