| ז הבנת הנקרא והבעה בכתב ד"ר אורלי קיים 472 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות המללת טקסט חזותי ( טקסט בלתי מילולי / טקסט לא רציף ) טקסטים שונים, בעיקר טקסטים מידעיים, עשויים לכלול אמצעי המחשה חזותיים ולא מילוליים, כגון תצלום, תרשים, גרף, טבלה וכו' . מטרתם של אמצעי ההמחשה החזותיים היא להמחיש את הטקסט, להוסיף מידע ולהבהיר לנו את הכתוב בדרך חזותית, מוחשית, פשוטה ( בד"כ ) וברורה . בטקסטים חזותיים עלינו לעבד את המידע החזותי, לקרוא את הנתונים, להבין את משמעותם ולכתוב מהם פסקה רציפה המסכמת את הנתונים . כיצד מבינים את הטבלה או הגרף ? נקרא את השאלה ונבין מה נדרש מאיתנו . נסמן את הכותרת, את התאריך ואת מקום הפרסום . נתבונן בעמודות, בשורות או בצירים וננסה להבין את משמעות המספרים והנתונים, ונכתוב מסקנות העולות מהם . אם מדובר בגרף עמודות, נשווה את העמודות השונות ואת הצבעים השונים, ונכתוב מסקנות העולות מכך . אם מדובר בגרף עוגה, נשווה בין חלקי העוגה, ונסיק מסקנות מהשוני או מהדמיון בין החלקים . המלצה אפשר להתחיל את הפסקה במשפט כמו : ה...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816