| ו תחביר ד"ר אורלי קיים 436 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות שיבושים מתחום התחביר / תקינות תחבירית לפניכם הנחיות לכתיבת משפטים תקינים מבחינה תחבירית . לצד כל הנחיה יובא משפט משובש ולאחריו משפט תקין . כללים הנוגעים לסדר המילים במשפט 1 . כאשר המשפט פותח במשלים פועל, והפועל הוא בעבר או בעתיד, יבוא הנשוא לפני הנושא . משובש : את הסיכום הסטודנט נתן לחברו . > תקין : את הסיכום נתן הסטודנט לחברו . : כאשר הפועל הוא בהווה, יבוא הנושא לפני הנשוא . ו תחביר | ד"ר אורלי קיים 437 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות כללים הנוגעים לשימוש במילות יחס 6 . נושא לא יפתח במילת יחס . משובש : יש לי את כל הזמן שבעולם . > תקין : יש לי כל הזמן שבעולם . 7 . מילת היחס תחזור לפני כל אחד מהחלקים הכוללים . לא מומלץ : נפגשתי עם חברי הכנסת והשרים . > מומלץ : נפגשתי עם חברי הכנסת ועם השרים . 8 . לא יבואו שתי מילות יחס רצופות לפני שם אחד . ( המלצה, לא חיוב ) . לא מומלץ : אפשר לאכול פחמימות...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816