| ו תחביר ד"ר אורלי קיים 430 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות לוואים א . לוואי שאינו צמוד לשם העצם שאותו הוא מתאר . לדוגמה : דרושה מורה פרטית לסטודנטית בעלת כישורים . לסטודנטית בעלת כישורים דרושה מורה פרטית . דרושה מורה פרטית בעלת כישורים לסטודנטית . מדו-משמעות לחד-משמעות : יש להצמיד את הלוואי לשם העצם שאותו הוא מתאר . ב . זיהוי שם העצם שכינוי הגוף מוסב אליו . לדוגמה : ראובן ביקש משמעון שיחפש את ספר ו . הספר של ראובן אבד, והוא ביקש משמעון הספר של שמעון אבד, וראובן ביקש משמעון לחפש אותו . לחפש אותו . מדו-משמעות לחד-משמעות : יש להצמיד את הלוואי לשם העצם שאותו הוא מתאר . ג . פסוקית לוואי שלא ברור איזה שם עצם היא משלימה . לדוגמה : פוטר עוזרו האישי של הפוליטיקאי, שהפיץ שקרים ברשת . לפוליטיקאי, שהפיץ שקרים ברשת, יש עוזר לפוליטיקאי יש עוזר אישי, שהפיץ שקרים אישי, והעוזר פוטר . ברשת, והעוזר פוטר . מדו-משמעות לחד-משמעות : יש להצמיד את פסוקית הלוואי לשם העצם שאותו היא משלימה . דוגמה לשאלה מתוך בחינת מתכונת : לפניכם שני משפטים ד...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816