| ו תחביר ד"ר אורלי קיים 400 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות המרות במשפט המורכב . הפיכת משפטים פשוטים למשפט מורכב לדוגמה : משפט פשוט : התקבלתי ללימודי רפואה אחרי השירות הצבאי . משפט מורכב : התקבלתי ללימודי רפואה אחרי ששירתי בצבא . כיצד ממירים ? כדי ליצור משפט מורכב ממשפט פשוט נוסיף פסוקית שפותחת במילית שעבוד ובתוכה יהיה נשוא . בדוגמה זו : במקום ״אחרי השירות הצבאי״ ( תיאור זמן ) הוספנו פסוקית שמבטאת אותו קשר לוגי ( זמן ) : ״אחרי ששירתי בצבא״ . : הפסוקית כוללת בתוכה פועל ( שירתי ) במקום שם העצם ( השירות ) . ו תחביר | ד"ר אורלי קיים 401 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות משפט פשוט : ביקשתי מהמורה להשאיל לי את ספרה . ( הערה : רצוי לנתח את המשפט הזה כמשפט בעל פסוקית מצומצמת . ) מורכב עם פסוקית מושא > ביקשתי מהמורה שתשאיל לי את ספרה . משפט פשוט : מתכנני המבצע זוכים לסיקור רב . מורכב עם פסוקית נושא > מי שתכננו את המבצע, זוכים לסיקור רב . דוגמה נוספת : משפט פ...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816