ו תחביר | ד"ר אורלי קיים 397 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות המרות במשפט המאוחה ( המחובר ) . מיזוג שני משפטים למשפט מאוחה ( מחובר ) אחד : לדוגמה : א . המורה חלתה בשפעת . ב . השיעור בספרות התבטל . כיצד ממירים ? ממזגים את שני המשפטים למשפט מאוחה ( מחובר ) לפי הקשר הלוגי הדרוש . מקפידים על כך שהמשפט המאוחה ( המחובר ) יהיה הגיוני ולא חסר משמעות . נדגים משפטים מאוחים ( מחוברים ) בקשרים לוגיים שונים : ללא מילת קישור וללא קשר לוגי מסוים : המורה חלתה בשפעת, השיעור בספרות התבטל . קשר לוגי של סיבה ותוצאה : המורה חלתה בשפעת, ולכן השיעור בספרות התבטל . קשר לוגי של ויתור : המורה חלתה בשפעת, ולמרות זאת השיעור בספרות התקיים * . : לעיתים עליכם לשנות את הפועל, אחרת המשפט יהיה חסר משמעות . | ו תחביר ד"ר אורלי קיים 398 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות כיצד ממירים ? בהמרה למשפט פשוט בעל חלקים כוללים נהפוך את החלקים התחביריים המקבילים במשפט המאוחה ( המחובר ) לחלק כולל ו...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816