ו תחביר | ד"ר אורלי קיים 395 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות המרות במשפט הפשוט בעל החלקים הכוללים . מיזוג שני משפטים למשפט פשוט בעל חלקים כוללים ( ולהיפך ) : לדוגמה : א . דני לא הלך לטייל עם הכלב . ב . דינה לא הלכה לטייל עם הכלב . כיצד ממירים ? ממזגים את שני החלקים התחביריים המקבילים במשפטים לחלק תחבירי אחד כולל ( בדוגמה זו : נושא כולל ) . . פירוק משפט פשוט בעל חלקים כוללים למשפטים פשוטים : לדוגמה : שר האוצר הודיע על העלאת מיסים ועל הורדת הריבית . > א . שר האוצר הודיע על העלאת מיסים . ב . שר האוצר הודיע על הורדת הריבית . כיצד ממירים ? מפרקים את החלק הכולל במשפט ( בדוגמה זו : מושא כולל ) לשני משפטים פשוטים . שכל אחד מהמשפטים שיצרתם הוא משפט שלם, שעומד בפני עצמו . | ו תחביר ד"ר אורלי קיים 396 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות תרגול המרות במשפט הפשוט בעל החלקים הכוללים 1 . לפניכם משפט בעל חלק כולל : הצלצול הוא בשביל המורה, ולא בשביל התלמידים . המירו את ...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816