ו תחביר | ד"ר אורלי קיים 353 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות משפט מאוחהמשפט כוללמשפט פשוטהקשר הלוגי משפט מורכב ( מחובר ) אבל, אך, ניגוד לא . . . כי אם, לא . . . אלא אבל, אולם, אך, ואילו, לעומת זאת, ברם, לא . . . אלא, לא . . . כי אם במקרה של, בלי, תנאי * אם, בתנאי ש, ללא . . . במקרה ש, אילו, לו, אלמלא, אילולא פירוט / צמצום / חוץ מ, פרט ל . . . , הסבר / הבהרה כלומר, למשל, למעט, להוציא זאת אומרת, דהיינו, רוצה לומר, משמע במקום ש, באשר,פה, שם מקום היכן ש . . . אופן קל וחומר, כמו, כ . . . ( השוואה ) על אחת כמה וכמה, כל שכן, לא כל שכן כמו ש, כפי ש, כאילו, כך ש, בדרך ש, ככל ש . . . אואו, בין . . . לבין ברירה אין להשתמש בביטוי ״במידה ש . . . ״ כדי להביע קשר של תנאי .  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816