ו תחביר | ד"ר אורלי קיים 339 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות הפסוקית המצומצמת שם הפועל ( למשל : לאכול, לבקר וכו׳ ) ישמש כפסוקית מצומצמת או כנשוא מורחב . מהי פסוקית מצומצמת ? פסוקית הפותחת בשם פועל . אין בה נשוא בזמן מוגדר, והנושא בה אינו מפורש . את שם הפועל ננתח כנושא + נשוא ואת משלימי שם הפועל ננתח כמושאים או תיאורים . לדוגמה : נו' + נש' מושא פסוקית מצומצמת פניתי לרופא ( כדי ) לברר את בעייתי . הפסוקית המצומצמת תיחשב כפסוקית במשפט המורכב, ויכולים להיות לה תפקידים תחביריים שונים . להלן סוגי פסוקיות מצומצמות : . משפט מורכב בעל פסוקית נושא מצומצמת : נשוא פסוקית מצומצמת נושא לדוגמה : אסור לעשן במבנים ציבוריים . המילים אסור, מותר, כדאי, צריך, ראוי, רצוי ועוד הן מילים מודאליות המביעות את יחס הדובר או הכותב לנאמר . אחרי מילים מודאליות יבוא שם הפועל, וננתח אותו כפותח פסוקית נושא מצומצמת . דגם מודאלי נוסף : נשוא פסוקית נושא מצומצמת יש לעטות מסיכת פה-אף במרחב הציבורי . : כאשר יש ואין מתפקדות במשמעות של מותר / צריך ואסור הן ישמ...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816