| ו תחביר ד"ר אורלי קיים 326 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות דוגמה למשפט מורכב המנותח על פי הכללים ( נר חסה ) ( נר חסה ) : האיש אשר פגשתי אמש עזב . 1 . נ שואים : פגשתי, עזב : האיש אשר פגשתי אמש עזב . 2 . ר מזים : אשר : האיש אשר פגשתי אמש עזב . 3 . ח לוקה / תיחום הפסוקית : האיש אשר פגשתי אמש עזב . זו פס׳ לוואי : האיש אשר פגשתי אמש עזב . 4 . ס יווג המשפט : המשפט הוא משפט מורכב מ : עיקרי פשוט פסוקית לוואי ( פשוטה ) . 5 . ה גדרה, ניתוח : פס' לוואי האיש, אשר פגשתי אמש, עזב . — משפט מורכב : נו׳ נש׳ האיש עזב — משפט עיקרי . נש׳ ת' זמן פגשתי אמש — פס׳ לוואי . תרגול ניתוח משפטים מורכבים נתחו את המשפטים הבאים לפי נר חסה 1 . ביישוב החדש הוקמה ועדה בנושא ניקיון, לאחר שמצב התברואה ביישוב הלך והידרדר . 2 . במהדורת החדשות פורסמה הודעה, כי בקרוב מאוד יכריזו על הנשיאה החדשה . 3 . בבית חולים סיעודי מטפלים, במי שזקוק לתמיכה נוספת . 4 . כשמגיעה תקופת המבחנים, כל הסטודנטים מתחילים להשלים חומרים . 5 . צפיתי בפרק נוסף, לאחר שסיימתי לבדוק את...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816