| ו תחביר ד"ר אורלי קיים 296 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות תרגול נשוא כולל או נשוא מורחב קבעו את התפקיד התחבירי של המילים המודגשות . המורה חזרה ללמד אחרי שנת שבתון . ______________________________ . 1 המורה חזרה והדגישה את הנושאים לבחינה . _________________________ המורה חזרה והביאה לתלמידים מזכרות מגרמניה . _____________________ מנכ״ל בית החולים הלך להפגין יחד עם המתמחים . _____________________ . 2 המתמחים שבתו והפגינו מול ביתו של שר הבריאות . _____________________ מדי חורף העומס בבתי החולים הולך ומחריף . _________________________ התלמידים למדו והצליחו בבחינת המתכונת בלשון . _____________________ . 3 התלמידים למדו להבחין בין נשוא כולל לנשוא מורחב . ____________________ התלמידים הצליחו להבין את ההבדל בין נשוא כולל לנשוא מורחב . ___________ במשרד החינוך חיפשו בנרות תומכי הוראה . __________________________ . 4 במשרד החינוך חיפשו להעסיק תומכי הוראה . ________________________ במשרד החינוך חיפשו ומצאו עשרות מתעניינים במ...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816