ו תחביר | ד"ר אורלי קיים 289 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות משפט ייחוד משפט ייחוד הוא משפט שאחד מחלקיו התחביריים הוצא כביכול מתוך המשפט והועבר לראשו לשם הדגשה . לדוגמה : המועמד - נאומו ( הנאום שלו ) עורר לגלוג בקרב המאזינים . כיצד נוצר משפט ייחוד ? בראשית היה משפט פשוט בסדר רגיל : . 1 נושא מושא מושא הנאום של המועמד עורר לגלוג בקרב המאזינים . בשלב השני הלוואי ( המועמד ) , במקרה זה, הועבר לתחילת המשפט ללא מילית . 2 השייכות ( של ) : המועמד - הנאום של המועמד עורר לגלוג בקרב המאזינים . לבסוף, במקום שממנו ״הוצא״ הלוואי נותר ״שריד״, הכינוי המוסב, כינוי בגוף שלישי . 3 ( במקרה זה : של ו ) , אשר מחזיר את תשומת הלב לחלק הייחוד : חלק ייחוד בתפקיד לוואי נושא לוואי נשוא מושא מושא המועמד - הנאום של ו עורר לגלוג בקרב המאזינים . כיצד ננתח משפט ייחוד ? קודם כל, נתחיל מניתוח המשפט ללא חלק הייחוד . בתוך המשפט נשים לב לתפקיד . 1 התחבירי של הכינוי המוסב . לאחר מכן, נעבור לניתוח חלק הייחוד . תפקידו התחבירי של חלק הייחוד זהה לתפקידו . 2 הת...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816