ו תחביר | ד"ר אורלי קיים 283 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות התפקידים הרטוריים של האוגד 1 . כינויי הגוף הנסתרים ( הוא, היא, הם, הן ) . התפקיד הרטורי הוא יצירת הדגשה . 2 . פעלים מסוימים המציינים שינוי מצב והתהוות מצב חדש . התפקיד הרטורי הוא הדגשת השינוי . 3 . מילת השלילה "אין" היא אוגד ( כאשר היא משמשת תחליף למילת השלילה "לא" ) . התפקיד הרטורי הוא שלילת הנשוא . תרגול המשפט השמני בכל אחד מהמשפטים שלהלן סמנו נושא, נשוא ואוגד בלבד : 1 . חופש הביטוי הוא זכות דמוקרטית יסודית . 2 . החצבת היא מחלה מידבקת מאוד . 3 . המרכז המסחרי הפך לקניון . 4 . התחממות כדור הארץ היא תופעה מסוכנת . 5 . הפסקת העבודות בכביש בשבת הייתה בהסכמה . 6 . החשוד המרכזי בפרשה היה שר בכיר בממשלה . 7 . בפארק המרכזי יש שבילים מונגשים . 8 . החלטת הרמטכ״ל על שילוב לוחמות בחיל השריון היא תרומה לשוויון בצה״ל . 9 . תנאי חשוב להצלחה בבחינה הוא תרגול בבית . 10 . עומס התנועה בכבישים הפך בלתי נסבל . 11 . כניסה למסעדה ללא מסיכת אף-פה אסורה . 12 . מרכז העיר נעשה פקוק ...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816