ו תחביר | ד"ר אורלי קיים 265 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות משלימי שם משלימי השם מצטרפים לשם העצם, ומוסיפים עליו מידע . הם נחלקים ללוואים ולתמורות . הלוואי לוואי הוא חלק שמשלים את שם עצם ועונה על השאלות : איזה ? כמה ? של מי / מה ? הלוואי מתאים על פי רוב לשם העצם באופן מלא : במין, במספר וביידוע . סוגי לוואים : לוואי תואר : דני החרוץ זכה בפרס . . 1 לוואי כינוי שייכות : ספר ו ( הספר שלו / הספר של דני ) אבד . . 2 בצירופי סמיכות הסומך הוא על פי רוב לוואי : קניתי חולצת משי ( חולצה של משי ) . . 3 לוואי כינוי רמז : הספר הזה קרוע . התלמידים האלה מצטיינים . . 4 לוואי כמות : אכלתי שלוש ארוחות . פגשתי את כל התלמידים . פתרתי את רוב התרגילים . . 5 לוואי צירוף יחס : הנסיעה לירושלים התארכה . . 6 : אינכם נדרשים לנתח את סוגי הלוואים . חשוב להכיר אותם כדי להבין טוב יותר את | ו תחביר ד"ר אורלי קיים 266 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות תרגול משלימי שם ומשלימי פועל לפני...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816