ו תחביר | ד"ר אורלי קיים 249 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות הנשוא המורחב נשוא מורחב זהו נשוא שכשמו כן הוא - התרחב ליותר ממילה אחת . לנשוא המורחב יש שלושה דגמים אפשריים : פועל עזר + שם פועל ( צורת המקור של הפועל, ללא נטייה בגוף ובזמן ) : . לדוגמה : הרבה לדבר, היטיב ללמוד, עשוי להצליח . שני פעלים הקשורים ביניהם ב-ו׳ החיבור ומציינים פעולה אחת . . לדוגמה : הלך וגבר, שב ואמר, חזר והדגיש . : שני הפעלים יחדיו מציינים חזרה על פעולה או חיזוק הפעולה . | ו תחביר ד"ר אורלי קיים 250 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות תרגול נושא, נושא סתמי, נשוא, נשוא מורחב מצאו בכל משפט נושא ( כולל נושא סתמי ) ונשוא ( כולל נשוא מורחב ) . : לעיתים הנושא והנשוא יבואו במילה אחת . ו תחביר | ד"ר אורלי קיים 251 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות תרגול נשוא מורחב בטקסט לפניכם טקסט . קראו אותו בעיון, וענו על השאלות שאחריו...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816