ג מערכת הפועל | ד"ר אורלי קיים © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . 117 לשון עד לבגרות בקלי קלות " מפתח ה הפ ע י ל"" מפתח ה הפ ע י ל" קיים דמיון רב בין הגזרות . על מנת ל הבחין ביניהן יש להעביר לבניין הִפעיל , וכך לדעת אם ה מילה שייכת לנע"ו / י או ע" ע . לדוגמה : מִתְקוֹמֵם לעומת מִסְתּוֹבֵב . כיצד נדע איזו שייכת לנע"ו / י ואיזו לע" ע ? נעביר להִפעיל וכך נדע ! נעביר להִפעיל וכך נדע ! הֵקִים – נע"ו / י, ואילו הֵסֵב – ע" ע . הֵקִים – נע"ו / י, ואילו הֵסֵב – ע" ע . וע״ע ( הכפולים ) נע"ו / י ( נחי עה״פ ו׳ או י׳ ) שתי הגזרות הללו תילמדנה יחדיו בשל הדמיון שיש ביניהן . נע"ו / י : זוהי גזרה של שורשים שעה"פ שלהם היא ו', לדוגמה : ק - ו - ם, ל - ו - ן, מ - ו - ג, ט - ו - ס, וגם שורשים שעה"פ שלהם היא י', לדוגמה : ש - י - ר, ב - י - ן, ר - י - ק וכו' . ע״ע : זוהי גזרה של שורשים שעה"פ ולה"פ שלהם זהות, לדוגמה : ס - ב - ב, ג - ר - ר, ד - מ - ם, מ - ס - ס, ח - נ - ן, פ - צ - ץ, ש - ל - ל, א - ש - ש וכו' . טבלת הנטייה ההבדליםשם הפועלעתידהווהעברשורשבניין ק - ו - ם ( ...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816