| ג מערכת הפועל ד"ר אורלי קיים 100 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות תרגול נפ"י / ו נתחו את הפעלים המודגשים : שורשבניין״הוא אתמול״הפועל 1 . נוֹתַרְתִּי לבד . 2 . הוֹפִיעוּ כתמים על עורו . 3 . אוּבַל לחופה על ידי הוריי . 4 . נִיבַשׁ בשמש . 5 . הזכיינים מוֹרִידִים את המחירים . 6 . היא תְּיַסֵּד עמותה חדשה . 7 . היא תֵּלֵד בקיץ . 8 . כעת הוּכַח הדבר . 9 . תאכלו וְתוֹתִירוּ לאורחים . 10 . נוֹעַצְתֶּם במורה . תרגול נפ״י / ו – תרגול נוסף הבחינו בין פעלים דומים : זמןשורשבנייןהפועל 1 . הם נוֹצְרִים את הסוד בלבם . בקיבוץ נוֹצָרִים קשרים אמיצים . 2 . התלמידות נוֹעָצוֹת ברב . המורות נוֹעֲצוֹת את הנעץ בלוח השעם . 3 . הצעירים נוֹכָחִים בטעותם . התלמידים נוֹכְחִים בכיתה . 4 . הרוח נוֹשֶׁבֶת קרירה . עיירת הפיתוח נוֹשֶׁבֶת בעולים חדשים . כתבו את התשובות במחברתכם . כתבו את התשובות במחברתכם . ג מערכת הפועל | ד"ר אורלי קיים © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . 101 לשון עד לבגרות בקלי קלות תרגול נפ"...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816