| ג מערכת הפועל ד"ר אורלי קיים 90 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות זכרו לפי הקיצור : תקע בֹּרֶג והזיע . תקע בֹּרֶג והזיע . חפי"ץ — חסרי פה״פ י' ואחריה צ' יש בעברית שבעה פעלים שפותחים ב- י' ואחריה צ' : ת ק ע ב ר ג + י ז ע כל שבעת הפעלים ניטים על דרך חפ״ן . כלל הגזרה : י - צ - ג — הִצִּיג : ה-י׳ מִדַּמָּה לעיצור שאחריה ( צ׳ ) , ומתלכדת ( הידמות מלאה והתמזגות ) עימו . התופעה מתרחשת באותם מקומות שהתרחשה בגזרת חפ״ן, דהיינו : קל עתיד, ציווי ושם הפועל, נפעל עבר והווה, הפעיל כולו, הופעל כולו . כלומר אם נראה את הפועל הִצִּיג, נדע שהשורש הוא י - צ - ג, כי הוא שייך לרשימה של שבעת הפעלים . י - צ - נפ"א כשפה״פ היא א' ( נחי פ"א ) בגזרה זו יהיו שינויים נוספים בבניין קל בעתיד בלבד . מדובר רק על שמונה פעלים הפותחים ב-א׳, ששם לא חלים כל השינויים שראינו בפ״ג, אלא שינוי אחד ( אחר ) . הפעלים הם : א - כ - ל, א - מ - ר, א - ח - ז, א - ה - ב, א - ב - ד, א - ה - ד, א - פ - ה, א - ב - ה . השינוי הוא : ה-א׳ אינה מנוקדת, היא נחה, ואותיות אית״ן מנוק...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816