ג מערכת הפועל | ד"ר אורלי קיים © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . 81 לשון עד לבגרות בקלי קלות תרגול הגרוניות ציינו ליד כל משפט את צורתו של הפועל המודגש ב״הוא אתמול״, את הבניין, את השורש ואת התופעה הלשונית . תופעה לשוניתשורשבניין"הוא אתמול"פועל האישה מְסֹרֶבֶת גט . הָעֳמַסְנוּ בסוכרים . העובדת מָעֳרֶכֶת מאוד . פֵּאַרְנוּ את שמו . המראות מְתֹאָרִים בהרחבה . החבילות הָעָמְסוּ על המשאית . האם הִתְגָּאֲתָה בילדיה . הֵעָזְרוּ במדריך למורה ! הֵרָתְמוּ למשימה ! המבנה יֵהָרֵס בקרוב . כתבו את התשובות במחברתכם . | ג מערכת הפועל ד"ר אורלי קיים 82 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות תשובון - הגרוניות תופעה לשוניתשורשבניין"הוא אתמול"פועל תשלום דגשס - ר - בפועלסֹרב מְסֹרֶבֶת שווא הופך לחטף תחת גרונית ; הידמות בין ע - מ - סהופעלהָעמס הָעֳמַסְנוּ תנועות בתנועת האות שלפני הגרונית . שווא הופך לחטף תחת גרונית ; הידמות בין ע - ר - ךהופעלהָערך מָעֳרֶכֶת תנועות בתנועת האות שלפני הגרונית . תשלום דגשפ - ...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816