| ג מערכת הפועל ד"ר אורלי קיים 78 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות פועלי פ״ג כשפה״פ הגרונית היא ה, ח, ע לדוגמה : ע - ב - ד, ה - פ - ך, ח - ז - ק, ה - ר - ס, ע - מ - ד . כללים : 1 . אות גרונית ( למעט ר׳ ) לא תקבל שווא נע ! בדרך כלל השווא יהפוך לחטף ( תחליף שווא בגרוניות ) . אם יש צורך התנועה שלפני החטף תתאים את עצמה לחטף — , , . 2 . דין חטף כדין שווא נע, כלומר נתייחס לחטף כאל שווא נע . 3 . הנמכת תנועה בגרוניות : יש נטייה להנמיך תנועה הבאה לפני עיצור גרוני או אחריו . משום כך תבוא לעיתים תנועת פתח ( תנועה נמוכה ) בקרבת גרונית, לעומת חיריק, סגול או צירי ( תנועות גבוהות יותר מהפתח ) במילה המקבילה ללא גרונית . לדוגמה : תִּ קְשֹׁר לעומת תַּ עֲבֹד . 4 . בפירוק צרור שוואים נעים . השווא הראשון מתפרק ( נעלם ) , והשווא השני הופך לשווא מרחף . לדוגמה : * עְבֹדִי > * עְבְדִי > עִבְדִי . 5 . כאשר אותיות השימוש וכל״ב צריכות לקבל שווא, ובגרונית שלאחריהן יש חטף כלשהו, אותיות וכל״ב תקבלנה את תנועת החטף . כלומר הן תתאמנה את עצמן לחטף, ולכן ת...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816