| ג מערכת הפועל ד"ר אורלי קיים 46 © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . לשון עד לבגרות בקלי קלות ג מערכת הפועל | ד"ר אורלי קיים © כל הזכויות שמורות לד"ר אורלי קיים . אין להעתיק, לשכפל או לצלם ללא אישורה . 47 לשון עד לבגרות בקלי קלות מערכת הפועל הפועל הפועל הוא מילה המציינת פעולה, תהליך או תנועה . הפועל מבטא זמן שבו התרחשה הפעולה וגוף - מישהו שביצע את הפעולה . לדוגמה : קָשַׁרְ תְּ : הגוף - נוכחת ( את ) ; הזמן - עבר ( אתמול ) ; המספר - יחידה ; המין - נקבה . שורש השורש הוא צורן יסוד שנושא את המשמעות היסודית של הפועל . בדרך כלל בן שלוש אותיות ( א - כ - ל, כ - ת - ב ) . האות הראשונה של השורש היא פ ׳ הפועל ( פה״פ ) , לדוגמה : א - כ - ל . האות השנייה של השורש היא ע ׳ הפועל ( עה״פ ) , לדוגמה : א - כ - ל . האות השלישית של הפועל היא ל ׳ הפועל ( לה״פ ) , לדוגמה : א - כ - ל . יש שורשים בעלי ארבע אותיות שורש, שורשים מרובעים ( ק - ש - ק - ש, פ - ט - פ - ט ) , ואפילו שורשים בעלי חמש אותיות שורש, שורשים מחומשים ( ס - נ - כ - ר - ן ) . מוספיות מוספיות הן האותיות הנו...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816