לשון עד לבגרות בקלי קלות ד"ר אורלי קיים לשון עד לבגרות בקלי קלות © כל הזכויות שמורות למחברת ד״ר אורלי קיים תשפ״א 2021 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמחברת . פיתוח, כתיבה ועריכה פדגוגית : ד״ר אורלי קיים תרמו לכתיבת הספר : יעל משעני-אובל, עומר נאמן, ד״ר מיכל הורוביץ, מירית שרון, דורית גרין עריכה מדעית והגהה : פרופ׳ מאיה פרוכטמן עריכת לשון ומגדר : שלומית אלטשולר עיצוב גרפי ואיורים : שי קופיט דפוס : א . ג . הדפסות, תל אביב נדפס בישראל Printed in Israel להזמנות : www . orlykayam . co . il orlyka @ wincol . ac . il 6699816 - 054 מוקדש באהבה לאלפי תלמידיי בעבר, בהווה ובעתיד, שלימדתי ועודני מלמדת בתשוקה, בהתלהבות ובשמחה . ״חשוב כמו אדם חכם, דבר כמו אדם פשוט״ אריסטו תודות : תודה מיוחדת לפרופ׳ מאיה פרוכטמן על המסירות, על ההעשרה ועל הרחבת הדעת, ובעיקר על כך שנרתמה בחפץ לב לסייע לי להוציא לאור את הספר ...  אל הספר
לרכישת עותק מודפס: ד"ר אורלי קיים 054-6699816