מדריך למורה - פרק 8 | 179 היכנסו לבניית היישומון והציגו את הרקעים ואת הדמויות . . ביישומון שלושה רקעים : טירה, גן הטירה ויער ושתי דמויות – האביר ונטע . לנטע שלוש תלבושות : קוסמת, סוס וחד-קרן . הרקעים והתלבושות : בלחיצה על הדגל הירוק אתחלו את התלבושת של נטע לקוסמת ואת הרקע לגן הטירה . . 4 הוסיפו לקוד את ההוראה שאל . . . והמתן מהקבוצה חיישנים וכתבו בה את השאלה . "שלום אביר, מה שמך ? " התשובה לשאלה תישמר במשתנה תשובה . תוכלו לגרור את לבנת המשתנה לאזור הקוד וללחוץ עליה כדי לראות את ערך המשתנה : 3 חד קרן סוס קוסמת 2 1 גן הטירה יער 3 2 1 טירה כאשר לוחצים על קוסמת קבע תלבושת ל גן הטירה קבע רקע ל כאשר לוחצים על קוסמת קבע תלבושת ל גן הטירה קבע רקע ל שלום אביר, מה שמך ? והמתןשאל | מדריך למורה - פרק 8 180 משתנה השומר מקום למספר נקרא משתנה בעל ערך מספרי . משתנה המכיל אותיות או מילים נקרא משתנה מסוג מחרוזת . המילה ״מחרוזת״ מקורה בהתייחסות למילה כשרשרת של אותיות . כדי שנטע תפנה אל האביר בשמו עליה להשתמש במשתנה תשובה ( שבו שם האביר שמור ) . . כדאי להוסיף אתחול מיקום לקוסמת . כאשר לוחצים על קוסמת קבע ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית