מדריך למורה - פרק 7 | 157 לדמות הברק יש כבר תסריט תנועה . הדגימו שימוש חוזר בקוד : . שנו את האירוע המפעיל שיגור ללחיצה על מקש חץ מעלה ( במקום לחיצה על דמות זו ) והוסיפו תסריטי תנועה ימינה ושמאלה : הדגישו שבמשחק יש שתי דמויות ולכל אחת התסריט שלה ( וגם תלבושות השייכות לה ) . דונו עם התלמידים בשאלה כיצד לכתוב את הקוד לדמות הצלחת, סמנו את דמותה והוסיפו לה את . 5 הקוד הזה : עדכנו את קוד הברק כך שבנגיעה בצלחת המעופפת הוא ישנה תלבושת : . 6 110 y : 30 - קפוץ אל x : לעולמים 3 זוז צעדים בנגיעה במסגרת שנה כיוון כאשר לוחצים על . . . Crash Cymbal נגן צליל 80 - y : 20 קפוץ אל x : נוגע ב צלחת מעופפת ? אם אז חכה 3 . 0 שניות ברק קבע תלבושת ל ברק לבן קבע תלבושת ל עצור תסריט זה 0 פנה לכיוון לעולמים 10 זוז צעדים נוגע ב קצה ? אם אז 80 - y : 20 קפוץ אל x : עצור תסריט זה חץ שמאלי כאשר נלחץ מקש חץ מעלה כאשר נלחץ מקש 90 - פנה לכיוון 10 זוז צעדים חץ ימני כאשר נלחץ מקש 90 פנה לכיוון 10 זוז צעדים | מדריך למורה - פרק 7 158 אפשרו לתלמידים לפתוח את המשחק שכתבו ( או את הפתיח ) ולכתוב את הקוד למשחק . הציעו . 7 להם להו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית