מדריך למורה - פרק 5 | 105 גררו את הלבנה כאשר נלחץ מקש רווח מהקבוצה אירועים ובחרו חץ ימני ברשימת הבחירה : . 4 שאלו כיצד נגרום לעכבר לזוז בכל לחיצה של המשתמש על מקש החץ הימני . הוסיפו לעכבר תסריט כך שבלחיצה על מקש החץ הימני הוא יזוז משבצת אחת ימינה : שימו לב : הלבנה כאשר נלחץ מקש חץ ימני אינה גורמת לתזוזה אוטומטית ימינה . יש להוסיף קוד מתאים . הוסיפו תסריטים דומים לכל מקשי החיצים : . 5 שאלה : מה קורה כשהעכבר מגיע לגבינה ? . תשובה : העכבר אומר "בתיאבון ! " למשך שתי שניות, והמשחק נגמר . שאלה : איזו הוראה תתאים למטרה זו ? תשובה : הוראת התנאי אם נוגע בדמות . שאלה : איזה אירוע יפעיל הוראה זו ? תשובה : כאשר נלחץ מקש חץ שמאלי . הערה : ההוראה עצור הכול עוצרת תסריטים שרצו בזמן שנקראה ההוראה . חץ ימני כאשר נלחץ מקש רווח חץ מעלה חץ מטה חץ ימני חץ שמאלי כל a חץ שמאלי כאשר נלחץ מקש 90 - פנה לכיוון 10 זוז צעדים חץ מטה כאשר נלחץ מקש 180 פנה לכיוון 10 זוז צעדים חץ מעלה כאשר נלחץ מקש 0 פנה לכיוון 10 זוז צעדים הכול עצור חץ שמאלי כאשר נלחץ מקש 90 - פנה לכיוון 10 זוז צעדים נוגע ב גבינה ? אם אז 2 למשך שניות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית