מדריך למורה - פרק 3 | 73 קודי תופס מטבעות מטרות בניית משחקים הדורשים תפיסה של דמויות . . הדגמת משחק מרובה דמויות כאשר לכל דמות יש את הקוד שלה . . 2 בניית משחקים המשלבים תנאי שנבדק שוב שוב . . 3 הערות חשובות ליחידה זו בפרק 4 יורחב סרטון זה למשחק אינטראקטיבי . זכרו לשמור את הפרויקט "קודי תופס מטבעות" בסיום העבודה כך שתוכלו להשתמש בו בפרק 4 . מהלך השיעור ודגשים הציגו את הסרטון "קודי תופס מטבעות" . . דיון : . 2 בקשו מהתלמידים לתאר את ההתנהגות של קודי החתול . א . תשובה : בלחיצה על הדגל הירוק קודי מתחיל להיתקל במטבעות . בכל היתקלות שכזו הוא אומר "הצלחתי ! " . בקשו מהתלמידים לתאר את ההתנהגות של המטבע . ב . תשובה : בלחיצה על הדגל הירוק המטבע גולש שוב ושוב מהקצה הימני של הבמה אל קודי . שאלה : בעזרת איזו הוראה יזהה קודי אם הוא נגע במטבע ? ג . תשובה : אם נוגע בדמות . . . אז . . . היכנסו לבניית הסרטון והציגו את שתי הדמויות : דמותו של קודי ודמות המטבע . . 3  פרק 3 . כותבים יישומונים  ג . תנאים בתוך לולאות | מדריך למורה - פרק 3 74 סמנו את דמות המטבע והדגימו את שינויי המיקום המתרחשים באופן אוטומטי ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית