מדריך למורה - פרק 2 | 47 כדי שהכיוון של בר יוצג על הבמה, סמנו את התיבה . 9 שליד המשתנה כיוון בקבוצה תנועה . משתנה הוא "קופסה" בזיכרון המחשב שבתוכה אפשר לשמור מספרים . הערך השמור במשתנה יכול להשתנות . נהוג לתת למשתנה שם המרמז על הערך השמור בו . במקרה זה קוראים למשתנה כיוון, והערך שלו הוא הכיוון של הדמות . הערה : נושא המשתנה יילמד בפירוט בפרק 4 . אפשרו לתלמידים להתנסות בכתיבת התסריט ולהרחיבו . הציעו לתלמידים להשתמש בתלבושות . 10 השונות וכן להוסיף מחשבות כדי ליצור עלילה לסיפור . קוד תלבושות צלילים תנועה תנועה כיוון מראה רוב שואל על ההוראות קפוץ וגלוש דנה ויפתח כתבו את קטעי הקוד האלה ליישומון "רוח רפאים נעלמת" : א . כאשר לוחצים על דמות זו כאשר לוחצים על דמות זו כאשר לוחצים על דמות זו כאשר לוחצים על דמות זו מיקום אקראי קפוץ אל מיקום אקראי קפוץ אל גיל קפוץ אל מיקום אקראי 1 גלוש שניות ל מיקום אקראי 1 גלוש שניות ל גיל 1 גלוש שניות ל הקוד של יפתחהקוד של דנה בדקו בסקראץ' : מה ההבדל בין קטעי הקוד בתנועת רוח הרפאים המתקבלת ? הסבירו . טליה רצתה לכתוב את היישומונים שלפניכם והתלבטה מתי עליה להשתמש בה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית