פיתוח חשיבה אלגוריתמית | 17 דיון דונו בשאלה אם רוב יצליח להגיע למכולת בעזרת אלגוריתם זה . בזמן הדיון נסו לאתגר את . 1 התלמידים כך שישתכנעו שהאלגוריתם אינו חד-משמעי . שאלו אילו מההוראות באלגוריתם אינן מנוסחות היטב : . 2 צא מבית הספר – הוראה חד-משמעית ( בהנחה שיש יציאה אחת בלבד ) . צעד כמה מטרים ישר – הוראה שאינה חד-משמעית . לא ברור לכמה מטרים הכותב התכוון ( אפשר היה לכתוב גם צעד ישר עד שתראה מדרגות ) . רד 5 מדרגות – הוראה חד-משמעית . צעד ישר במשך 2 דקות – הוראה שאינה חד - משמעית . המרחק תלוי כמובן במהירות הצועד . היכנס למכולת – הוראה חד-משמעית . תקנו את ההוראות בהתאם . . 3 הצעה נוספת לדיון, לשיקול המורה : תלמידים כתבו לרובּ את האלגוריתם הזה : לך למכולת קנה שתי חבילות סוכר, ואם יש ביצים – קנה שש . שאלה : רוב קנה שש חבילות סוכר . מדוע ? תשובה : רוב הבין את האלגוריתם כך : לך למכולת קנה שתי חבילות סוכר, ואם יש ביצים – קנה שש חבילות סוכר . צייר לי צורות הציגו את האלגוריתם לציור כרזה בשיעור גאומטרייה . תוכלו להציע לתלמידים לצייר כרזה משלהם לפני הדיון בפתרונות המוצעים . שלושה ציורים במצגת תואמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית