| מדריך למורה - לפני שמתחילים ! 6 קוד פלוס הוא סביבת למידה משולבת של אתר וספר להוראת קוד בשפת סקראץ' באמצעות בנייה של משחקים . הסביבה מותאמת לתוכנית הלימודים של משרד החינוך . בקוד פלוס תוכלו למצוא אוסף של משחקים ויישומונים מובנים ומדורגים ללימוד סקראץ' . קוד פלוס מכיל כלים פדגוגיים להקניית חשיבה חישובית ומיומנויות המאה ה- 21 . הלמידה בקוד פלוס היא למידה מבוססת אתגר ויצירה ומתבססת על מוטיבציה פנימית . המיומנויות שהתלמידים ירכשו יוכלו לשמש אותם ללמידה יצירתית ולפיתוח תוצרים אישיים כחלק מהערכה חלופית בכל תחומי הדעת . הם יוכלו לבנות משחקים בתנ"ך, במולדת, בשפה וגם במדעים ובמתמטיקה . קוד פלוס 1 הוא חלק מסדרה שמכילה את הסביבות קוד פלוס 1 וקוד פלוס 2 . מה בקוד פלוס ? אתר הכולל הדגמות של משחקים שיפתחו התלמידים בסקראץ' וקישור לבניית כל משחק, וכן משימות . 1 הערכה ופרויקטים מסכמים . ספר הלימוד : כל פרק בספר כולל יחידות לימוד המלוות את המארז הדיגיטלי ובהן הנחיה ליצירה . 2 של המשחקים הנמצאים במארז הדיגיטלי, הקניה של הוראות קוד ומושגים, שאלות הבנה והעמקה, משחקי UNPLUGGED לתרגול קוד באמצעות משחק פיזי,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית