www . school . kotar . co . il הספר במהדורה מקוונת אישור מס' : 2674 אושר בתאריך : ספרי לימודאגף באישור משרד החינוך 2019 . 6 . 1 מדריך למורה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית