# # # # משחק הסדרות - כרטיסי סדרה ( צורות ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # # # # # # # 1 6 , 8 , 4 , 2 , . . . 2 1 , 1 9 , 1 7 , 1 5 , . . . 2 0 , 1 8 , 1 6 , 1 4 , . . . 1 0 , 9 , 8 , 7 , . . . 1 0 , 1 5 , 2 0 , 2 5 . , . . 2 0 , 1 7 , 1 4 , 1 1 . , . . 3 0 , 2 5 , 2 0 , 1 5 , . . . 1 , 3 , 6 , 1 0 , . . . 2 , 4 , 6 , 8 , . . . משחק הסדרות - כרטיסי סדרה ( מספרים ) # # # # # # # הקפיצות בסדרה הולכות וגדלות בסדרה יש מספרים זוגיים ומספרים אי-זוגיים יש ( או יהיו ) בסדרה קפיצות גדולות מ- 4 כל הקפיצות בסדרה קטנות מ- 3 כל המספרים בסדרה הם זוגיים המספר הבא ( החמישי בסדרה ) קטן מ- 10 המספרים בסדרה הם בסדר יורד לא יהיו בסדרה מספרים גדולים מ- 100 המספר הבא ( החמישי בסדרה ) הוא זוגי משחק הסדרות - כרטיסי תכונה # # #  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית