29 6 . א . צבעו את כל המספרים האי-זוגיים במשולש פסקל שלפניכם . 0 1 2 3 ב . כיצד המספרים האי-זוגיים מסודרים במשולש פסקל ? שורה 1 11 2 11 3 3 11 11 1 61 6 4 1520 15 4 6 1 7 1 1 71 8 8 1 9 1 1 91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 5 35 28 84 3684 36 5670 2856 21 3521 104545 10 11 11 66 5555 12 66 12 13 78 78 13 364 91 14 792924 495792 220495 220 286 715 286 126 126 120210 462462 330330 165165 252 210120 715 14 91 364 5 10 3,003 1,716 1,2871,716 1,287 2,002 3,003 2,002 01 1,0 01 3,4321,0 30 ג . מצאו במשולש שבעמוד הקודם ארבע שורות שיש בהן מספרים אי-זוגיים בלבד . כתבו את מספר השורה וכמה מספרים יש בה . בשורה יש מספרים אי-זוגיים . בשורה יש מספרים אי-זוגיים . בשורה יש מספרים אי-זוגיים . בשורה יש מספרים אי-זוגיים . ד . ענו על סמך תשובתכם לסעיף ג : מהו מספר השורה הבאה במשולש שיהיו בה רק מספרים אי-זוגיים וכמה מספרים יהיו בה ? בשורה יהיו מספרים אי-זוגיים . מיהו פסקל ? בלייז פסקל – פילוסוף, מתמטיקאי ומדען – נולד בצרפת בשנת 1623 . אִמו מתה בהיותו בן 3 בלבד . אביו החליט כי בנו לא ילמד עד שיגיע לגיל 15 , ולכן הוא ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית