26 4 . התשבצים האלה בנויים מסדרות המקיימות את חוקיות פיבונצ'י . פתרו אותם . 50 28 125 10 סדרה ג סדרה ב 2 ס ד ר ה א 5 1 21 80 28 180 116 4 25 2 . השלימו לסדרות המקיימות את חוקיות פיבונצ'י : . . . , , , , , 3, 1, א . . . , , , , , 5, 3, ב . . . , , , , , 10, 4, ג . . . , , , , , 8, 6, ד . . . , , , , , 5, 2, ה . . . , , , , , 6, 1, ו 3 . התבוננו בסדרות פיבונצ'י בשאלות הקודמות, היעזרו בהן והשלימו את סוגי המספרים בהמשך כל סדרה : ז – למספר זוגי ו-א למספר אי-זוגי : . . . , , , , ,זוגי ,זוגי א . . . , , , , ,אי-זוגי ,זוגי ב . . . , , , , ,אי-זוגי, אי-זוגי ג . . . , , , , ,זוגי ,אי-זוגי ד ז א  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית