19 ב . ציירו ריבוע כלשהו השונה מהריבועים שבסעיף א . ציירו גם את הרכיבים שלו וכתבו תרגיל מתאים . תרגיל ריבוע רכיבים ג . מה משותף לכל הסכומים שקיבלתם בתרגילים שבסעיפים א ו-ב ? ד . סרטטו את הריבוע המתאים לתרגיל הזה : 21 + 19 + . . . + 7 + 5 + 3 + 1 + 1 20 ה . האם אפשר להגיע לתוצאות האלה על ידי חיבור מספרים אי-זוגיים עוקבים מ- 1 והלאה ? אם אפשר, השלימו את שני המספרים האחרונים בסכום . אם אי אפשר, סמנו קו על הסכום . 90 = + + . . . + 7 + 5 + 3 + 1 100 = + + . . . + 7 + 5 + 3 + 1 225 = + + . . . + 7 + 5 + 3 + 1 250 = + + . . . + 7 + 5 + 3 + 1 18 2 . מהריבועים בסדרה שבעמוד הקודם הֵכינו את משחק ההרכבה שלפניכם . א . סרטטו ליד כל קבוצת רכיבים את הריבוע שאפשר להרכיב מהם וכתבו תרגיל מתאים . דוגמה 4 = 3 + 1 = 5 + 3 + 1 תרגיל ריבוע רכיבים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית