12 ה . ציירו מסלול שאורכי הקטעים שלו הם כמו במסלול של נופית ( . . . 5 , 4 , 3 , 2 , 1 ) , אך צורתו שונה . הציעו רעיונות שונים . 2 . צופית ( בת דודה של נופית ) נהגה לצעוד גם היא במסלול קבוע . בכל יום היא צעדה במסלול המורכב מ- 3 קטעים כך : קטע ראשון – צעד אחד שמאלה ופנייה שמאלה קטע שני – שני צעדים ושוב פנייה שמאלה קטע שלישי – שלושה צעדים ופנייה שמאלה . ביום השני המשיכה צופית את טיולה מנקודת הסיום של היום הראשון וכן הלאה . א . • ציירו את המשך מסלולה של צופית בימים השני, השלישי והרביעי . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13 • כמה צעדים צעדה צופית מנקודת ההתחלה ? עד סוף היום הראשון : עד סוף היום השני : עד סוף היום השלישי : עד סוף היום העשירי : • באיזה יום צעדה צופית את הצעד ה- 19 ? ב . סמנו במספרים את הנקודות האלה בציור של המסלול ( שבסעיף א ) : 4 – הנקודה בסיום היום הרביעי 7 – הנקודה בסיום היום השביעי 10 – הנקודה בסיום היום העשירי 12 – הנקודה בסיום היום השנים-עשר 100 – הנקודה בסיום היום המאה 101 – הנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית