9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 32 31 30 29 15 14 13 12 3 . א . מהם המספרים של חמשת הקרונות האפורים הראשונים ? ב . צבעו קרונות באפור בהמשך הרכבת : ג . תארו במילים לפי איזו חוקיות הקרונות האפורים מסודרים : . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 32 31 30 29 15 14 13 12 4 . צבעו קרונות באפור לפי חוקיות משלכם : א . מהם המספרים של חמשת הקרונות האפורים הראשונים ? . . . ב . צבעו קרונות באפור בהמשך הרכבת : ג . תארו במילים לפי איזו חוקיות הקרונות האפורים מסודרים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית