5 ג . המספר במקום העשירי בסדרה הוא . המס פר במקום העשרים בסדרה הוא . ד . המס פר במקום העשירי בסדרה הוא . . . . 5 3 1 . . . 18 12 6 • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 . . . 13 9 5 המספר במקום העשירי בסדרה הוא . המס פר במקום העשרים בסדרה הוא . ה . 7 . . . 12 6 2 . . . 15 8 3 ו . ז . המספר במקום העשירי בסדרה הוא . המספר במקום העשירי בסדרה הוא .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית