ש לת הרח ה בסרטוט שלפניכם הנקודות E-ו D נמצאות על האלכסון BC של המרובע ACFB . כתבו בכתיב מתמטי את כל הנתונים המסומנים בסרטוט . . בדקו כל אחד מהמרובעים הבאים וקבעו אם הוא בהכרח . דלתון . הוכיחו את קביעותיכם . 1 . ABFD ABFC . 4 AEFC . 2 ADFE . 3 CB F A DE למדתם את המשפט : במשולש שווה-שוקיים, התיכון לבסיס, הגובה לבסיס וחוצה זווית הראש מתלכדים . המשפט הזה מורכב משלושה משפטים : ( 1 ) במשולש שווה-שוקיים התיכון לבסיס הוא גם גובה לבסיס . ( 2 ) במשולש שווה-שוקיים הגובה לבסיס הוא גם חוצה זווית הראש . ( 3 ) במשולש שווה-שוקיים התיכון לבסיס הוא גם חוצה זווית הראש . נסחו טענות הפוכות לשלושת המשפטים . . לכל אחת מהטענות ההפוכות שניסחתם - בחרו את הסרטוט שמתאר את תנאי הטענה : . A D BC BC D A B D A C הוכיחו את הטענות ההפוכות שניסחתם למשפטים ) 1 ( ו- ) 2 ( . ג . ( היעזרו בסרטוטים שהתאמתם לטענות אלו בסעיף הקודם . ) הוכיחו את הטענה ההפוכה למשפט ) 3 ( . ד . הדרכה : היעזרו בסרטוט שלפניכם, וכתבו בכתיב מתמטי את הנתונים ואת מה שעליכם להוכיח ; היעזרו באנכים מהנקודה D אל הצלעות AC-ו AB ( הקטעים DH-ו DF בסרטוט ) ; ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית