U n it 1 E N G L A N D o u r H O M E Count and write . . 3 * Circle . . 4 * * a . Write . . 5 * * b . Draw and write . * * * ספרו את הדמויות . כתבו את המספר הנכון ליד כל מילה . عدّوا الشخصيات . اكتبوا الرقم الصحيح بجانب كل كلمة أسفل الصورة . מי יש במשפחתך ? הקיפו בעיגול את בני המשפחה . من يوجد في عائلتك؟ ضعوا دوائر حول أفراد العائلة . כתבו את שמותיהם של בני המשפחה שלכם . اكتبوا أسماء أفراد عائلتكم . ارسموا شجرة عائلة على ورقة أو بمساعدة برنامج كومبيوتر خاص بتجهيز العروض التقديمية . ارسموا أفراد العائلة، واكتبوا أسماءهم . הכינו עץ משפחתי על נייר או בעזרת תוכנת מחשב להכנת מצגות . ציירו את בני המשפחה וכתבו את שמותיהם . ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ____ a . mothers ____ b . twins ____ c . fathers mother father sister brother twins 23 . Write and color . 1 * a . Read . . 4 * * * כתבו את שם המשפחה שפגשתם עתה . צבעו ו...  אל הספר
UPP - University Publishing Projects