מדריך למורה - פרק 8 | 177 היכנסו לבניית היישומון והציגו את הרקעים והדמויות . . 3 ביישומון שלושה רקעים : טירה, גן הטירה ויער, ושתי דמויות – האביר ונטע . לנטע שלוש תלבושות : קוסמת, סוס וחד-קרן . הרקעים והתלבושות : בלחיצה על הדגל הירוק אתחלו את התלבושת של נטע לקוסמת ואת הרקע לגן הטירה . . 4 הוסיפו לקוד את ההוראה שאל . . . והמתן מהקבוצה חיישנים וכתבו בה את השאלה . 5 "שלום אביר, מה שמך ? " . התשובה לשאלה תישמר במשתנה תשובה . 3 חד-קרן סוס קוסמת 2 1 גן הטירה יער 3 2 1 טירה כאשר לוחצים על קוסמת קבע תלבושת ל נטע גן הטירה קבע רקע ל כאשר לוחצים על קוסמת קבע תלבושת ל גן הטירה קבע רקע ל נטע שלום אביר, מה שמך ? והמתןשאל | מדריך למורה - פרק 8 178 משתנה השומר מקום למספר נקרא משתנה בעל ערך מספרי . משתנה המכיל אותיות או מילים נקרא משתנה מסוג מחרוזת . המילה ״מחרוזת״ מקורה בהתייחסות למילה כשרשרת של אותיות . כדי שנטע תפנה אל האביר בשמו ( השם שהשחקן מקליד בחלון התשובה ) השתמשו בהוראה חבר . 6 מקבוצת מפעילים, וחברו בין המילה "שלום" למשתנה תשובה ( שבו שם האביר שמור ) . שימו לב : יש להשאיר רווח אחרי המילה "שלום...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית