| מדריך למורה - פרק 6 138 הערות : 1 . במשחקים מהסוג הזה אפשר להוסיף דמות "מפתח" ולהשתמש בהוראה אם נוגע בדמות . נרחיב על נושא ריבוי הדמויות ביחידה הבאה . 2 . אפשר היה להשתמש בלבנה וגם כדי לממש את בדיקת הצבע המשולבת עם לחיצה על הרווח, שתוארה בפסקה הקודמת : תיקון בעיית היציאה בתחילת המשחק הנגרמת בלחיצה על המקש 7 : ג . שאלו את התלמידים באיזו לבנה היו משתמשים כדי לתקן את הבעיה ( צפו לתשובה אם . . . אחרת . . . ) . הציגו את הלבנה לא והציעו קוד זה : הערה : היה אפשר לכתוב את אותו הקטע גם באמצעות הלבנה אם . . . אחרת . . . ( כמו בקוד הבא ) : שני קטעי הקוד שקולים . בחרנו להציג לתלמידים את הקטע הראשון לצורך היכרות עם הלבנה לא . בקשו מהתלמידים לפרש את הקוד : אם יוני נמצא בחדר 3 הרקע ישתנה ליציאה . אם יוני לא נמצא בחדר 3 תופיע הוראת אמור "נסו רמז אחר" . אפשרו לתלמידים להתנסות בתיקון חדר הבריחה . . 4 מקש רווח נלחץ ? נוגע בצבע ? וגםאם אז יציאה קבע רקע ל אם שם חדר 3רקע = אז alien creak1 נגן צליל 7 כאשר נלחץ מקש כל הכבוד ! אמור אם שםלא חדר 3רקע = אז נסו רמז אחר אמור יציאה קבע רקע ל אחרת 7 כאשר נלחץ מקש א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית