| מדריך למורה - לפני שמתחילים ! 6 קוד פלוס הוא סביבת למידה משולבת של מארז דיגיטלי וספר להוראת קוד בשפת סקראץ' המותאמת לתוכנית הלימודים של משרד החינוך . בקוד פלוס תוכלו למצוא אוסף של משחקים ויישומונים מובנים ומדורגים ללימוד סקראץ' . קוד פלוס מכיל כלים פדגוגיים להקניית מיומנויות המאה ה- 21 , מבוססי בניית משחקים ומוטיבציה פנימית, המעודדים הוראה באמצעות הנחיה ופיתוח יצירתיות . המיומנויות שהתלמידים ירכשו יוכלו לשמש אותם ללמידה יצירתית ולפיתוח תוצרים אישיים כחלק מהערכה חלופית בכל תחומי הדעת . הם יוכלו לבנות משחקים בתנ"ך, במולדת, בשפה וגם במדעים ובמתמטיקה . מה בקוד פלוס ? מארז דיגיטלי : המארז כולל הדגמות של משחקים שיפתחו התלמידים בסקראץ', וקישור לבניית כל משחק, . 1 וכן משימות הערכה ופרויקטים מסכמים . ספר הלימוד : כל פרק בספר כולל יחידות לימוד המלוות את המארז הדיגיטלי ובהן הנחיה ליצירה . 2 של המשחקים הנמצאים במארז הדיגיטלי, הקניה של הוראות קוד ומושגים, שאלות הבנה והעמקה, משחקי UNPLUGGED לתרגול קוד באמצעות משחק פיזי, דיונים לשיפור ההבנה של הקוד והמושגים, ורפלקציה . מהו קוד פלוס ? א מה ביחידות ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית