שטח המקבילית : סמ"ר שטח המלבן : סמ"ר תרגיל : ב שטח המקבילית : סמ"ר שטח המלבן : סמ"ר תרגיל : ג שטח המקבילית : סמ"ר שטח המלבן : סמ"ר תרגיל : 12 12 ד וג מ ה 1 ס ״ מ 3 . עידן רוצה לגזור מקביליות ולהרכיב מהן מלבנים . סרטטו על כל מקבילית קו חיתוך וסרטטו את המלבן שיתקבל מהמקבילית . חשבו את שטח המלבן ואת שטח המקבילית . שטח המקבילית : סמ"ר שטח המלבן : סמ"ר תרגיל : א 12 = 4 3 ד . שטח של מקבילית 171 4 . לפניכם שלוש מקביליות חופפות : א . שערו : לאורך איזה מהקטעים המסורטטים כדאי לגזור את המקבילית כדי להרכיב ממנה מלבן ? מה מיוחד בקטע זה ? ב . גזרו את המקבילית המתאימה מחוברת האביזרים ( עמוד 19 ) ובדקו : האם צדקתם ? ג . מה שטח המקבילית ? סמ"ר . תרגיל : ב א ג כך אפשר לחשב שטח של מקבילית : כופלים את האורך של צלע המקבילית באורך הגובה לאותה צלע . דוגמה : גובה שטח לצלע צלעהמקבילית 20 = 5 × 4 שטח המקבילית הוא 20 סמ״ר . 4 ס״מ 5 ס ״ מ ד . שטח של מקבילית 172 5 . בכל מקבילית סרטטו גובה לצלע המסומנת בכחול, מדדו את אורך הצלע ואת אורך הגובה וחשבו את שטח המקבילית . האם קיבלתם את השטחים האלה, לא לפי הסדר ? ב ד יקה 1...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית